ՀԱՅՈՑ ԲՆՕՐՐԱՆ ՀԱՅՔԸ ՆԱԽԱՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐ

Հեղինակ Համլետ Մարտիրոսյան

 «ՆԱԽԱՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐ, ԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ ՍՐԲԱԶԱՆ ԿԱՑԱՐԱՆ, ՏԱՊԱՆԻ ՀԱՆԳՐՎԱՆԻ ԼԵՌ»

 Համաշխարհային ջրհեղեղի մասին պատմությունները հանրահայտ են և հայտնի են աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Այստեղ կանդրադառնանք այդ պատմություններից հնագույններին, որոնք հայտնի են հին Առաջավոր Ասիայից։

Ջրհեղեղի մասին հնագույն գրավոր վկայությունը շումերականն է և մեզ հասած հնագույն աղբյուրը վերագրվում է մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակի սկզբին։

Ջրհեղեղի վերաբերյալ տարբեր լեզուներով և տարբեր ժամանակներից մեզ հասած գրավոր աղբյուրները նշում են, որ ժամանակակից մարդկության նախնիները ջրհեղեղից փրկվել են Հայաստանում։ Սակայն ըստ նույն աղբյուրների մեզ են հասել տապանի հանգրվանի լեռան հետևյալ տարբեր անվանումները Արարատ (=Մասիս),Ջուդի (=Արարադ), Կորդուենա (= ?), Լուբար (= ?), Բարիս (= ?) և KURNI.MUŠ կամ KURNişir (= ?)։ Այս աշխատանքում պիտի ջանանք մեկնաբանել այս անվանումներից որոշները և վերացնել հարցականները։

Անկախ նրանից, ջրհեղեղի պատմությունը հիշողություն է իրական ու կործանարար աղետի մասին, թե այն այլաբանական իմաստ ունի և առասպելական է, այս բոլոր պատմությունների համար անշուշտ գոյություն է ունեցել մի նախնական սկզբնաղբյուր, որում նշվել է տապանի հանգրվանի մի տեղանուն։

Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ո՞րն է եղել նախնական տեղանունը,ինչպե՞ս, ե՞րբ են առաջացել վերը նշված տեղանունները և ինչ առնչություն ունեն նախնական տեղանվան հետ։ Նաև այս հարցերին է, որ պիտի փորձենք պատասխանել այս աշխատանքում։

Հոդվածին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 62483500

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *