Քաղաքակրթությունների աշխարհագրական տեսություն։ Հայկական քաղակրթությունների աշխարհագրություն

Մենագրությունում նպատակային կերպով առաջադրվել են քաղաքակրթու-թյուններին վերաբերող մի քանի փոխկապակցված տեսություններ: Մասնավորապես, առաջարկվել են քաղաքակրթական «բուրգի» բոլորովին նոր և ավելի

Կարդալ ավելին