Ակումբի հրապարակային գործունեության մեկնարկը

Ազգային Արժեք Ակումբը, 2012 թվականի սեպտեմբերի 30-ին, հայտարարում է հրապարակային գործունեության մեկնարկ։ Մինչ հրապարակային գործունեությունն ավելի քան 4 տարի ակումբը զբաղվել է գիտատեսական մշակումներով, որոնք վերաբերում են Հայկական քաղաքակրթության, հայկականության միասնական դիմագծի, հայի լիարժեքության հիմնահարցերին։ Ակումբի հրապարակյին գործունեությունը միտված է լինելու վերհիշյալ առաջնահերթությունների համար լիարժեք կենսամիջավայրի կայացմանը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *