Հարցազրույց Ազգային Կառավարիչների Վիրտուալ Ակադեմիայի հետազոտող՝ Ռուզան Հովհանիսյանի հետ

arjeq.am-ը Ազգային կառավարիչների վիրտուալ ակադեմիայի հիմնադրման մեկ ամյակին ընդառաջ մեկնարկել է հացազրույցների շարք, որի միջոցով լուսաբանում է ԱԿՎԱ-ի գործունեության էությունը և հետազոտողների աշխատանքների բովանդակությունը: Վեջինիս նպատակով զրուցել ենք Ռուզան Հովհանիսյանի հետ (ԱԿՎԱ Ա մակարդակի հետազոտող):

Խնդրում ենք ներկայացնել Ձեր հետազոտական ուղղությունը։

ԱԿՎԱ-յի շրջանակներում ուսումնասիրում եմ հայկական թարգմանչաց նոր շարժման ներուժը։ Որպեսզի ընկալենք, թե որքան է հայը կարևորել թարգմանությունը` որպես քաղաքակրթությունների հաղորդակցման զորեղ միջոց, հարկ է նշել, որ հայ եկեղեցին սահմանել է «Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց» եկեղեցական տոնը` ի մեծարումն Մաշտոցի և հայ առաջին թարգմանիչների։

Հայերեն լեզվի թվայնացումն այսօր իր դարակազմիկ նշանակությամբ պակաս կարևոր չէ, քան տպագրությունը 15֊16 դարերում և աշխարհաբարի հիմքի վրա գրական հայերենի հանրայնացումը 19֊րդ դարի սկզբում։

Ի՞նչ գործնական քայլեր է ենթադրում թարգմանչաց շարժումը։

Գիտակցելով թարգմանչաց շարժման կարևորությունը անհրաժեշտ ենք համարում ներքոհիշյալ գործնական քայլերի կատարումը.

•Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների լեզվաբանական ֆակուլտետներում ուսուցման շեշտը դնել թարգմանչաց շարժման կարևորության ու հեռանկարների վրա,

• Մշակել պետական հատուկ քաղաքականություն թարգմանչաց շարժման ուղղությամբ։

Ներկայում ի՞նչ քայլեր են իրականացվում ժամանակակից հայերենի թարգմանչաց ոլորտում։

Խոսքի ճանաչումն ամենակարևոր ծրագիրն է ապագայի տնտեսության կառուցման համար։21֊րդ դարի թարգմանչաց շարժումն ապահովելու է ազգային զարթոնք, պետական ու մշակութային մերօրյա վերածնունդ։

Ազգային արագացման հանրային նախաձեռնության ջանքերով արդեն 11 լեզուների տվյալահավաքը ավարտված է, հավաքվել է մոտ 3.4 միլիոն համադրված նախադասությունների շտեմարան։ Այս պահին ընթանում են նաև արևմտահայերենի և Արցախի բարբառի թվայնացման աշխատանքներ։

Թարգմանչաց շարժումը ճանապարհ է բացելու արմատական ու մրցունակ արդիականացման և հայաստանակենտրոն ու ազգակենտրոն ռոբոտաշինության, այն ազգային հիմքերով արարչագործունեությունը կրկին դարձնելու է առաջնահերթություն։

Ի՞նչ կիրառություններ է սահմանում թարգմանչաց շարժման տեխնոլոգիական հայեցակարգը։

Խոսքի ճանաչումն ամենակարևոր ծրագիրն է ապագայի տնտեսության կառուցման համար։21֊րդ դարի թարգմանչաց շարժումն ապահովելու է ազգային զարթոնք, պետական ու մշակութային մերօրյա վերածնունդ։

Ազգային արագացման հանրային նախաձեռնության ջանքերով արդեն 11 լեզուների տվյալահավաքը ավարտված է, հավաքվել է մոտ 3.4 միլիոն համադրված նախադասությունների շտեմարան։ Այս պահին ընթանում են նաև արևմտահայերենի և Արցախի բարբառի թվայնացման աշխատանքներ։

Թարգմանչաց շարժումը ճանապարհ է բացելու արմատական ու մրցունակ արդիականացման և հայաստանակենտրոն ու ազգակենտրոն ռոբոտաշինության, այն ազգային հիմքերով արարչագործունեությունը կրկին դարձնելու է առաջնահերթություն։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *