Մարիամ Մարգարյանի գիտական ժառանգությունը

Մարիամ Մարգարյանը հայկական քաղաքակրթական մտքի ժամանակակից ամենահեղինակավոր ներկայացուցիչներից մեկն է: Բազմաթիվ գիտական մենագրություններ և հոդվածներ նվիրված են հայ քաղաքական ու քաղաքակրթական ժամանակակից մտքի զարգացմանը, որտեղ առանձնահատուկ է՝ Հոգևոր Հայաստան կենսագաղափարի գիտական լիարժեք մեկնաբանումը և վերջինիս միջոցով հայկական քաղաքակրթական արդիականացման գիտական հիմքերի ամրագրումը: Ստորև հնարավորություն ունեք ծաոթանալու քաղաքագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մարգարյանի գիտական հարուստ ժառանգությանը:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ