Արմեն Ներսիսյանի գիտական անկյունը

Արմեն Ներսիսյանը՝ Շիրակի պետական համալսարանի աշխարհագրության ամբիոնի դոցենտ է։ Մեկ ու կես տասնամյակ զբաղվում է ընդհանրապես՝ քաղաքակրթությունների տեսության և մասնավորապես՝ Հայկական քաղաքակրթության գիտական հիմքերի ուսումնասիրմամբ։ Հեղինակ է 7 գիտական մենագրության և ավելի 30 գիտական հոդվածների։ Ստորև ներկայացված են Արմեն Ներսիսյանի գիտական աշխատանքները։

Քաղաքակրթությունների աշխարհագրական տեսություն։ Հայկական քաղաքակրթության աշխարհագրական հիմքերը։